Om foreningen

Velkommen til Haandværker- og Industriforeningen i Ringes hjemmeside.


Vi er ca. 170 medlemmer fra vidt forskellige erhvervsgrupper og vi ønsker, at vor medlemsskare til stadighed udvides og udvikles, således at vore medlemmer får gavn og glæde af hinandens viden og erfaringer på tværs af de forskellige erhvervsgrupper.

Som medlem af Haandværker- og Industriforeningen i Ringe er du samtidig kollektivt medlem af Håndværksrådet med de medlemsfordele, der er tilknyttet Håndværksrådet.

Haandværker- og Industriforeningen i Ringe blev stiftet den 22. januar 1886 og er en forening i stadig udvikling, med dybe rødder og en stærk tradition for at deltage aktivt i det midtfynske erhvervsliv.

Uddrag af foreningens love:

  • Foreningens navn er ”Haandværker- og Industriforeningen i Ringe.”
  • Foreningens formål er at arbejde for midtfynske erhvervs interesser indenfor håndværk og industri.
  • Samt ved selskabelige arrangementer at virke for et godt sammenhold blandt det midtfynske erhvervsliv.
  • Som medlem kan optages enhver, der driver eller leder virksomhed på Midtfyn, specielt inden for håndværk og industri.
  • Endvidere kan optages personer, som af bestyrelsen anses for at være interesserede i at medvirke til en styrkelse og udbygning af det midtfynske erhvervsliv.

Foreningen afholder flere traditionsrige arrangementer i løbet af året.

Haandværker- og Industriforeningen Ringe
c/o Carsten Knudsen
Tlf.: 6262 3876
E-mail: hif@5750.dk

Webmaster: Flemming Anton Nielsen